Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Logo UE, Leader, PROW

„Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w Obszary Wiejskie”.
Operacja mająca na celu zachowanie
lokalnego dziedzictwa kulturowego miejscowości Okonek
poprzez wykonanie remontu elewacji i dachu budynku zabytkowego
położonego w Okonku przy ul. Niepodległości 49
w ramach programu osi 4 „Leader”, działanie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.