Polityka prywatności

Ochrona prywatności klienta jest jednym z priorytetów zarządzania nieruchomością. Państwa dane osobowe, oraz dane związane z nieruchomością będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w związku z przygotowywaniem ofert na zarządzanie nieruchomością oraz samym procesem zarządzania / administrowania nieruchomością. Prośba o podanie danych osobowych dotyczyć może jedynie tych informacji, które umożliwią realizację zawartej z Państwem umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia
29.08.1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133 poz. 883).